logo

Er wordt aan een nieuwe website gewerkt

Willem van Gilst jr.   12 levensfasen in Nederland

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de vorderingen.

 

Deze website is gewijd aan het persoonlijk leven van Willem van Gilst jr. en de dingen die daarin zoal gepasseerd zijn. Frappant genoeg speelde zich dit af in een aantal specifieke fasen, waarvan er een aantal nog altijd doorlopen. 12 levensfasen als basisgegeven, die als het ware achter elkaar door klokje rond zijn gegaan. (In de huidige tijd ontstaan er natuurlijk ook weer opvolgende nieuwe fasen, want de tijd staat niet stil.) Willem beschrijft dit allemaal op een vrij gedetailleerde wijze en toont straks veel bijzonderheden met hun rol daarin, zoals dat doorgaans binnen zijn persoonlijk leven telkens plaats vond.

Er zit tevens een bepaalde rode draad in het verhaal, die wellicht interessant is voor de liefhebber van deze dingen om notie van te kunnen nemen. Dat is ook de reden waarom deze website online staat, namelijk met de hoop dat deze informatie mensen tot steun kan zijn. Vooral ook voor hen, die binnen de Nederlandse samenleving en cultuur telkens vastlopen met hun eigen manier van leven en bestaan, omdat dit daar in de praktijk heel vaak in verankert ligt, want Nederland is momenteel een land met een specifiek type materialisme, wat bij momenten in haar masculiene energie veel te ver doorslaat. Vroeger was dit in het geheel niet zo. Dat is juist ook het absurde ervan. We noemen als voorbeeld graag de inmiddels beruchte toeslagaffaire, maar dat is slechts een enkele uiting van deze soort van problematiek binnen onze samenleving in de huidige tijd op aarde.

Straks meer.

Lost Password